The Ljubljana Jingle Orchestra


The Ljubljana Jingle Orchestra is a transient, impermanent grouping of musicians, writers and interested persons to "think positively" and write "cheerful advertisement songs" about Ljubljana. I started the project in Jyderup, Denmark and Oakland, California last year. Now I am initiating and collecting songs from different cities to make a compilation cd. The goal is to bring together both friends and strangers: professionals and amateurs alike, and discuss/discover a sense of place though public and collective thought and nostalgia, and to build community through song.

The public was invited to come to a variety of meetings in various locations, to improvise together in a short time and make these jingles. Three "official" meetings, a dinner party, 15 people and 8 songs later, the Ljubljana Jingle Orchestra was realized. The LJO collaborated with Sonic Mystery and BRLoG Studios in Golnik to record, mix and master the Ljubljana jingles.


Ljubljanski jingle orkester je začasna, dinamična skupina glasbenikov, piscev in vseh pozitivno mislečih, ki pi´┐Żejo zabavne ogla´┐Żevalske pesmi o Ljubljani. Lexa je s projektom začela lani v Jyderupu na Danskem in v Oaklandu v Kaliforniji. Skupaj z lokalnimi glasbeniki so zbirali in ustvarjali različne jingle kompilacije iz različnih mest. Namen orkestra je zbrati različne ljudi in skupaj raziskovati občutek prostora skozi javno in kolektivno misel in ustvariti pesmi skupnosti.

Povabila sem različne ljudi na različne lokacije, kjer smo skupaj improvizirali in ustvarili jingle. Tri uradna srečanja, večerjo, 15 ljudi in 8 pesmi kasneje je nastal Ljubljanski Jingle Orkester. LJO smo posneli v sodelovanju s Sonic Mystery in studiom BRLOG.